สอบถามข้อมูล/ร้องเรียน/ร้องทุกข์

สอบถามข้อมูล/ร้องเรียน/ร้องทุกข์ให้ทำการบันทึกข้อมูลจากฟอร์มให้ครบถ้วนจากนั้นกด "ส่งข้อความ" ระบบจำทำการส่งข้อความไปยังผู้ดูแลระบบ.
บันทึกข้อมูลที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบทุกช่อง
  • ที่ตั้งหน่วยงาน :สถานที่ตั้ง ๑๗/๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ๗๓๐๐๐
  • เบอร์โทรศัพท์ :โทรศัพท์ 034-340287-9 โทรสาร 034-340287
  • อีเมล์ :dop73pathom@gmail.com
  • เว็บไซต์ :www.probationnpt.org